Munkavédelem

  • Munkabiztonsági szaktevékenység ellátása (minden cégnek kötelező!)
  • Kockázatértékelés (munkahelyi, veszélyes anyagok és keverékek, biológiai, pszichoszociális, rákkeltő, mesterséges optikai sugárzások, éles-hegyes munkaeszközök, stb.)
  • Munkavédelmi szabályzat kidolgozása
  • Gépvizsgálat, veszélyes gépek munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálata és üzembe helyezés
  • Biztonsági- és Egészségvédelmi (BE) terv, BE koordinátor
  • Oktatások, képzések
  • Munkabaleset kivizsgálása
  • Egyéni védőeszköz juttatási rend kidolgozása
  • MEBIR  felkészítés